ثبت نوبت ژل لب
خدمات پزشکی
۳۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت زاویه سازی،گونه و خط خنده
خدمات پزشکی
۳۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت فیلر زیر چشم، چانه، مزوتراپی و مزوژل
خدمات پزشکی
۳۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت بوتاکس
خدمات پزشکی
۱۵ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت ویزیت درمانی
خدمات پزشکی
۱۰ دقیقه
تومان ۱۳۵۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت فیشیال و پاکسازی
خدمات دستگاهی
۱ ساعت
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت لیزر موهای زائد (لیزر سوپرانو تیتانیوم ۲۰۲۳)
خدمات دستگاهی
۱ ساعت
تومان ۵۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت هایفو تراپی
خدمات دستگاهی
۱ ساعت
تومان ۲۰۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت مشاوره کاشت مو، ریش و ابرو
دپارتمان اتاق عمل
۱ روز
تومان ۰.۰۰
ثبت نوبت VIP کاشت مو، ریش و ابرو (شیفت صبح)
دپارتمان اتاق عمل
۱ روز
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت کاشت مو، ریش و ابرو (شیفت صبح)
دپارتمان اتاق عمل
۱ روز
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت فیلر زیر چشم، چانه، مزوتراپی و مزوژل
دکتر رکسانا دهقان
۳۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
لیزر کندلا الکس ۲۰۲۳
خدمات دستگاهی
۱ ساعت
تومان ۵۰۰۰۰.۰۰
ژل لب
دکتر رکسانا دهقان
۳۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
لیفت نخ تخصصی
دکتر محمد مسعودی
۱۵ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
تزریق آنزیم کوچک کننده بینی (انحصاری)
۱۵ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
نوبت بوتاکس
۳۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
تزریق فیلر، بوتاکس و مزوتراپی
۱۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
تزریق واکسن گارداسیل ایرانی (زگیل تناسلی)
۱ روز
تومان ۵۰۰۰۰۰.۰۰
از تزریق واکسن گارداسیل خارجی ۴ ظرفیتی (زگیل تناسلی)
۱ روز
تومان ۵۰۰۰۰۰.۰۰
تزریق واکسن گارداسیل خارجی ۹ ظرفیتی (زگیل تناسلی)
۱ روز
تومان ۱۱۸۵۰۰۰۰.۰۰
زیبایی زنان (لابیاپلاستی، روشن سازی، تزریق فیلر و چربی)
۳۰ دقیقه
تومان ۵۰۰۰۰۰.۰۰
ثبت نوبت فیلر زیر چشم، چانه، مزوتراپی و مزوژل
دکتر عبداله مهربانی
۴۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
اندولیفت
دکتر عبداله مهربانی
۱ ساعت
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
تزریق چربی
۳۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰۰.۰۰
نوبت مازاد
۳۰ دقیقه
تومان ۰.۰۰
فیلر بادی
۳۰ دقیقه
تومان ۵۰۰۰۰۰.۰۰
لیزر های درمانی
۱۵ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰
پلاکت درمانی یا PRP
۳۰ دقیقه
تومان ۲۰۰۰۰۰.۰۰