پلاکت درمانی

PRP چیست؟

PRP چیست؟

PRP مخفف Platelet-Rich Plasma (پلاکت درمانی) است.PRP چیست؟ این ترکیب از یک آماده سازی غلیظ از پلاسمای خون خود بیمار (بخش مایع شفاف خون) و پلاکت از سلول هایی که ... ادامه مطلب